Nittedal prestebolig

Nittedal prestebolig ble oppført i 1924 etter arkitekt Otto L. Scheens tegninger fra 1923.

Huset ble reist i såkalt sorenskriverstil og kostet 40 000 kr å oppført. Den gamle prestegården fra 1778 hadde i 1923 brent ned. I denne brannen forsvant sogneprest Kr. Larsens store og verdifulle bok- og myntsamling.