Nes prestebolig i Hallingdal

Nes prestegård ligger sentralt i tettstedet Nesbyen. Presteboligen ble bygget i 1895 etter at en tidligere bolig ble revet i 1894. Det er også garasje fra 1916 og stabbur på eiendommen. Stabburet har blitt tidfestet til 1700-tallet.

Nes kirke har korsplan og ble oppført i 1861. Kirken ble tegnet av Georg Andreas Bull, som var broren til den kjente fiolinisten Ole Bull.