Nes prestebolig, Disen

Prestegårdstunet ligger 500 meter øst for kirken, men lå i middelalderen lenger sør og nærmere Nes middelalderkirke. Sin nåværende og sikre tomt fikk prestegården på 1800-tallet, etter at det leirutsatte kirkestedet ved Vorma hadde kostet flere menneskekeliv.

Dagens hovedbygning ble reist i 1787 og ble ombygget i 1874. Bygningen har midtgangsplan som var vanlig for embetsmannsgårder på flatbygdene på slutten av 1700-tallet. I Wergelands litteratur finens det dikt tilegnet provst Finchenhagen og Nes gamle kirke. Far til Henrik Wergeland var prost i nabosognet Eidsvoll og besøkte ofte Disen. Hovedbygningen er en del av et fredet anlegg.