Nes prestebolig, Disen

Prestegårdstunet ligger 500 meter øst for kirken, men lå i middelalderen lenger sør og nærmere Nes middelalderkirke. Sin nåværende og sikre tomt fikk prestegården på 1800-tallet, etter at det leirutsatte kirkestedet ved Vorma hadde kostet flere menneskeliv.

Dagens hovedbygning ble reist i 1787 og ble ombygget i 1874. Bygningen har midtgangsplan som var vanlig for embetsmannsgårder på flatbygdene på slutten av 1700-tallet. I Wergelands litteratur finnes det dikt tilegnet provst Finchenhagen og Nes gamle kirke. Far til Henrik Wergeland var prost i nabosognet Eidsvoll og besøkte ofte Disen. Hovedbygningen er en del av et fredet anlegg.

Brannkassens far

Jens Colstrup var sokneprest i Nes og prost på Romerike mellom 1687-1720. Da den gamle prestegården brant ned i 1689 mistet han kone og fire barn. Hendelsen gjorde noe med han og han startet et brannforsikringsselskap i bygda. Dette selskapet er senere blitt til det vi kjenner som Gjensidige. Colstrup var en samfunnsbygger av rang og etablerte skole, lønnet lærere, ansatte jordmødre og organiserte vektertjeneste. Blant hans 16 barn ble flere prester.

Prestegården har en lang historie