Nedre Stjørdal kapellanbolig, Bolkan

Det lokale navnet på Stjørdal kapellanbolig er Bolkan eller Skatvaal kapell. Tunet består av hovedbygningen fra 1827, forpakterboligen fra 1956 og ellers driftsbygning og garasje. Til sammen utgjør gårdens bygninger et firkanttun. Ingen av gårdens bygninger er foreslått fredet.