Nannestad prestebolig

Nannestad prestegård har historie tilbake til før-reformatorisk tid. En del av de opprinnelige bygningsmaterialene fra den forrige prestegården (1793-1794 ) ble gjenbrukt etter at hele prestegården i 1846 gikk gjennom en stor reparasjon. Prestegården ble da oppført på ny grunnmur og fikk tak i sveitserstil. Det var en tømmermann fra Øier i Gudbrandsdalen som var byggherre. I 1902 kom det et verandatilbygg på hagesiden og denne ble utvidet. Forslaget om fredning ble frafalt i 1984, siden bygningen hadde endret sitt indre uttrykk. Presteboligen manglet den autensitet som skulle kjennetegne en fredet bygning. Riksantikvaren har forslått overfor kommunen at prestegårdstunet med omgivelser blir regulert til spesialområde for bevaring etter Plan-og bygningsloven.