Nannestad prestebolig

Nannestad prestegård har historie tilbake til før-reformatorisk tid. Dagens bygning har beholdt en bygningskjerne fra den ble oppført i 1793-1794. En del av de opprinnelige bygningsmaterialene ble gjenbrukt da hele prestegården i 1880 ble tatt ned og oppført på ny grunnmur. I 1902 kom det et verandatilbygg på hagesiden. Forslaget om fredning ble frafalt i 1984, siden bygningen hadde endret sitt indre uttrykk. Presteboligen manglet den autensitet som skulle kjennetegne en fredet bygning. Riksantikvaren har forslått overfor kommunen at prestegårdstunet med omgivelser blir regulert til spesialområde for bevaring etter Plan-og bygningsloven.