Namsos prestebolig

Namsos prestebolig ligger i dag sentrumsnært til selve byen. Den ble oppført i 1867 og hadde da en planløsning som viste tre stuer på rekke og rad. I tillegg var det i første etasje kjøkken, spiskammer og kontor. Gjennom 1900- tallet har bygningen gått gjennom en del oppgraderinger, bekostet av OVF, for å være egnet som tjenestebolig.

OVFs arkiver inneholder mange historier om presteboligene i landet. På Namsos prestegård var forpakteren fortvilet over at han ikke kunne ha tingene sine i fred og skyldte på at byen var kommet for nær prestegården. I 1959 var det stor etterspørsel på tomter og tettstedet, Namsos fikk en større utstrekning.