Namsos prestebolig

Namsos prestebolig ligger i dag sentrumsnært til selve byen. Den ble oppført i 1867 og hadde da en planløsning som viste tre stuer på rekke innenfor hovedfasaden. I tillegg var det kjøkken, spisskammer og kontor, også i første etasje. Gjennom 1900- tallet har bygningen gått gjennom endel oppgraderinger, bekostet av Ovf, for å være egnet som tjenestebolig.