Nærøy prestebolig, Fikkan

Dagens prestebolig ligger 4-5 km fra middelalderkirken på Nærøy. Den gamle presteboligen ble solgt i 1908 og dagens prestebolig ble innkjøpt i 1923.