Modum prestebolig, Heggen

1 / 6

Prestegården, kirken og bygningene er deler av et helhetlig fredete anlegg som har utgjort det geistlige tyngdepunkt i bygda. Prestegården, kirken og kirkegården har fungert som et sentrum tilbake til katolsk tid, da kirken ble bygd. Heggen middelalderkirke. Prestegårdene lå ofte nært til kirken, men bygningsmassen var stor med flere hus, og over tid har det vært mange ombygninger på eiendommen. Dermed har endringene vært større på prestegården , som var prestens arbeidsplass og private hjem, enn det har vært på kirkebygget. Det har vært en kontinuitet av prester som har bodd på prestegården fra reformasjonen og fram til 2015 da boplikten ble opphevet.

Hovedbygningen er en to-etasjes midtgangsbygning i laftet tømmer. Den har stiltrekk fra empirestilen med symmetrisk inndeling av vinduer og hovedinngang midt på langveggen. Det utkragede taket vitner om påvirkningen fra sveitserstilen da bygget ble ombygd i 1862 og fikk sin nåværende form og utseende. Bygningens nordre del antas å være fra begynnelsen av 1800-tallet. Den tidligere borgstua, herrekammerbygningen, som i dag er forpakterbolig kan dateres tilbake til 1760. Stabburet er i to etasjer og har utkraging i andre etasje. .

Fredet

  • En sammensatt hovedbygning fra 1800-tallet og 1862
  • Forpakterbolig (borgstue)1760-årene
  • Stabbur 1700-tallet