Meldal prestegård

1 / 4

Meldal prestegård, også kjent som Grøtte, er i stor grad en helhetlig prestegårdseiendom. Arkitekten bak hovedbygning og driftsbygning er Georg Arentz. Forpaktningsbruk er i full drift og utgjør over halvparten av bygningmassen på det store firkanttunet, som er på flere mål. Prestegården ble flyttet til sin nåværende plass på midten av 1700-tallet. Meldal prestegård var kjent som et kultursentrum med sterke, toneangivende prester. Under Jacob von der Lippe Parelius tid som prost, dvs. 1793-1818, ble gården utbygd til et storslagent anlegg med lysthus, barokkhage og allèer.

Bygningene ligger rundt et stort firkanttun og de er fredet:

  • Hovedbygningen 1905-6
  • Borgstue/forpakterbolig 1700-tallet
  • Stabbur i to etasjer, 1700-tallet
  • Vogn og vedbu slutten av 1700-tallet
  • Driftsbygning 1827
  • Jordkjeller/potetkjeller slutten av 1700-tallet. Denne er antagelig landets første potetkjeller.
  • Lysthus 1795
  • Brurastein og hagemur