Lyngen prestebolig, Parakjord

1 / 2

Lyngen prestegård i Troms lå tidligere nærmere både kirken og Lyngseidet, men ble før 1845 flyttet til sin nåværende plass på Parakjordet. Hovedbygningen er oppført etter krigen i Louis-seize-stil og med empiretrekk. Opprinnelig var gårdens hovedbygningen den røde, fredede forpakterboligen eller borgstua. Den lå på gammel prestegårdsgrunn ved fjorden. Bygningen ble oppført tidlig på 1800-tallet. I tillegg til forpakterboligen er stabburet med klokketårn oppført på 1700-tallet fredet, og driftsbygningen er fra rundt 1900-tallet.

Ungdommer fra Tromsø malte presteboligen i Lyngseidet sommeren 2021 og 2022.