Lurøy prestebolig

Lurøy prestegard ligger på Indre Onøy, naboøya til selve Lurøy. Mellom kirken og prestegården er det et sund og en vei på fire kilometer. Kirken ligger på en eiendom som tilhørte Giskegodset. Prestegårdens hovedbygning ble satt opp i 1827 og er et typisk hus på Helgelandskysten; et forholdsvis smalt to etasjers tømmerhus med stående kledning med midtkammerplan og langkammers i ene enden. Hovedformen er godt bevart og innvendig er enkelte bygningsdeler opprinnelige.

Stabburet og borgestuen på eiendommen antas å være oppført samtidig som hovedbygget. Sør for hovedbygningen finnes rester etter et gammelt hageanlegg. Prestegarden med stabbur ble fredet i 1991 av Riksantikvaren. I 2019 ble hovedhuset rehabilitert med nye vinduer og det ble ny garasje på stedet.