Lom prestebolig

Lom prestebolig er tegnet av landbruksingeniør Ulrik Sverdrup i 1908 og oppført i 1915, i halvannen etasje i reisverk. Landbruksingeniør Sverdrup tegnet flere presteboliger etter samme mal blant annet Hedrum og Tynset. Boligen har en grunnflate på 190 kvadratmeter. I 1995 ble noe av den opprinnelige planløsningen endret da kjøkkenet ble forstørret.

Historie om prestegarden

Første gangen prestegården er nevnt er i et dokument fra 1308, da under navnet Mo. Hvordan overgangen fra vanlig gård til prestegård har gått for seg i katolsk tid, vet vi lite om, men det var ofte slik at bønder med god økonomi kunne gi en del av sin gårdspart til kirken - men sjelden hele gårder. Den gamle prestegården på Lom ble utfaset da ny ble bygget i 1915, etter Sverdrups tegninger. Den gamle prestegårds bygningen brant ned i 1936, og de øvrige bygningene på den gamle eiendommen er også borte.

Dagens prestebolig var et vanlig gårdsbruk og i 1953 var det her fire hester, 20 kyr, 8 ungdyr, 5 griser 18, sauer og 15 høns.