Lom prestebolig

Lom prestebolig er tegnet av landbruksingeniør Ulrik Sverdrup i 1908 og oppført i 1915. Landbruksingeniør Sverdrup tegnet flere presteboliger etter samme mal blant annet Lom prestebolig, Hedrum og Tynset. Boligen har en grunnflate på 190 kvadratmeter.