Lier prestebolig, Frogner

1 / 8

Lier prestegård i Lier kommune går ofte under navnet Frogner prestegård. Den ligger på en høyde rett nord for Frogner kirke (1694). Kirkestedet har tradisjoner tilbake til middelalderen og første gang prestegården nevnes er i 1380.

Med sin utstrekning ble Frogner regnet for å være et rikt kall. Dagens prestegård ble oppført i 1740-årene av sognepresten Bent Jerne, etter at den forrige gården brant. Prestegården er en stor to- etasjes laftet tømmerbygning med valmtak. Bygningen har høy aldersverdi og arkitektoniske detaljer fra både rokokko, empire og nyere tid. I den ruvende hovedbygningen var det mange rom i tillegg til arkiv også prestens kontor og egen bispestue. Beliggenheten med utsikten over Lierdalen og kirken på høyre skulder har gjort den til et landmerke som er godt synlig fra flere kanter. Hovedinngang midt på fasaden. Med trapper og forseggjort smijerns rekkverk har den staselige bygningen fordelaktige bygningsdetaljer.

Forpakterboligen, som skal være noe eldre enn hovedbygningen, ligger som en sidebygning i vinkel til hovedhuset. Alderen på det lafta stabburet er ukjent. De tre gamle bygningene på prestegården som ble fredet i 1991 utgjør eiendommens helhet og står i sin sammenheng til middelalderkirken.

Gårdsbruket eies av OVF og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv. I dag er det forpakteren som driver prestegården. Prestegårdsanlegget har med sin historie og nærhet til middelalderkirken en viktig symbolverdi.

Tilbakeblikk

Lier prestegård har så langt tilbake man kjenner vært brukt som prestegård. Gården hadde 6 husmannsplasser og inntekt av elvefiske og det var kort vei, et halvt bøssekudd til seterhavnen.