Lenvik prestebolig

Innkjøpt som prestebolig i 2009. Presteboligen ble solgt juni 2023.