Lenvik prestebolig

Innkjøpt som prestebolig i 2009.