Leksvik prestebolig, Rødstad lille

Leksvik prestegård på Lille Røstad er den tredje i rekken av prestegårder vi kjenner til for Leksvik kirke (1667). Hovedbygningen ble oppført i 1890 av sognepresten Lars Johansen Wormdahl som både var arkitekt og tok et finansielt ansvar for byggingen. I forkant hadde han latt rive den gamle prestegården som hadde stått der siden 1680-tallet.

Prestegården ligger i en bakke på oversiden av Leksvik kirke. Gården består av låve, stabbur og sidebygning.