Lebesby nye prestebolig

Presteboligen i Lebesby ligger i tettstedet Kjøllefjord i Finnmark. Presteboligen ble i 2012 oppgradert med nytt sanitær -og elektrisk anlegg. Lebesby kommune er den første kommune i Finnmark som har alle sine kirkegårder registrert i Norges største database over gravminner.