Lavik prestebustad

1 / 5

Lavik prestegard ligg i Høyanger kommune ved Sognefjorden ca.150 m nordaust for Lavik kyrkje, frå 1865. I 1874 fekk bygninga ei stove på østsida. Frå den tida fekk huset sin noværanda utsjånad, ein lang tømra, kvitmåla bygning. Både i eksteriør og interiør finst eldre bygningsdelar.

I Ytre Sogn er Lavik prestegard, den einanste freda. Saman med prestegardshagen, kyrkja og nausta, ikkje langt unna utgjer prestegarden eit heilskapleg og verneverdig kulturmiljø.

Prestegarden har to freda bygningar:

  • Hovudbygninga frå 1827
  • Bispestova