Løten prestebolig

1 / 2

Prestegården ligger rett nord for Løten kirke fra 1200-tallet og har ligget på samme eiendom siden middelalderen. Gården Løten het på 1700-tallet Lautin og var en av de største gårdene i området. Den ble drevet mønstergyldig på midten av 1800-tallet og var i 1867 på over 1000 mål, hvorav halvparten var innmark. Hovedbygningens plassering nært til kirken og arkitektoniske detaljer ved bygningen førte til at den ble fredet i 1991. Boligen er i laftet tømmer med en planløsning som kjennetegner embetsmannsgårdene. Bygningens kjerne kan være fra 1705, men store interiør og eksteriørmessige endringer har skjedd etter 1800. På tunet var det borgstue og forpakterbolig.

Gårdsbruket og presteboligen er idag to helt separate enheter og står ikke i den sammenheng som var realteten før. Gårdsbruket eies av OVF og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, som et forpaktningsbruk. Den gamle forpakterboligen fra 1706 ble i 1925 gjenreist på Hedemarks friluftsmuseum på Domkirkeodden. Alle bygningene på prestegården representerer viktig prestegårdshistorie.