Lårdal prestebolig

Prestegården bærer det lokale navnet Eik prestegård. I 1971 kjøpte Tokke kommune prestebolig, stabbur og vognskjul av Opplysningsvesenets fond. Ovf eier grunnen som bygningene står på.