Lårdal prestebolig

Prestegården bærer det lokale navnet Eik prestegård. I 1971 kjøpte Tokke kommunen presteboligen, stabburet og vognskjulet av Opplysningsvesenets fond. OVF eier grunnen som bygningene står på.