Krødsherad prestebolig

1 / 2

Krødsherad prestebolig ble oppført i 1886. Den er bygget i tømmerlaft med ut- og innvendig kledning, har halvannen etasje og et areal på 161 m2. I tillegg til boligen består prestegården av garasje fra 1929 og stabbur fra 1792. Både boligen og stabburet er foreslått fredet. Prestegården ligger sentralt i tettstedet Noresund, men har ingen visuell tilknytning til kirken. På prestegården står en fredet kjempe-eik som heter "Den gamle mester", som Jørgen Moe skrev et dikt om.

I 2015 bekostet OVF en toatalrenovering av presteboligen. Presteboligen fikk nytt kjøkken, bad, og ny overflatebehandling flere steder, i tillegg ble hagen oppgradert.