Kråkstad prestebolig

Kråkstad prestegård i Akershus ligger sørøst for middelalderkirken og er en to-etasjes laftet tømmerbygning fra 1771. Bygningen ble restaurert etter oppmålinger og tegninger av Otto Scheen i 1922. Prestegården er en del av et fredet anlegg, der den sammen med et stabbur fra 1827, utgjør en helhet og et kulturhistorisk og verdifult miljø. Hovedbygningens alder og dens staselige utførelse understreker prestegårdens viktige rolle i datidas bygdesamfunn.