Karasjok prestebolig

Karasjok prestebolig er en representant for landsdelens etterkrigsboliger. Eneboligen ble tegnet i 1948 av arkitekt Erling Viksjø og ligger like ved kirken. Boligen ble tegnet som prestebolig med prestekontor i tilegg med badstu i kjelleren, noe som er et kjent bygningstrekk ved flere boliger i vårt nordligste fylke.