Karasjok prestebolig

Karasjok prestebolig er en representant for landsdelens etterkrigsboliger. Eneboligen ble tegnet i 1948 av arkitekt Erling Viksjø og er oppført ved den nyeste kirken, bygd etter krigen. Boligen ble tegnet som prestebolig med prestekontor i tillegg med badstu i kjelleren, noe som er et kjent bygningstrekk ved flere boliger i vårt nordligste fylke.