Karasjok prestebolig

1 / 6

Karasjok prestebolig er en representant for landsdelens etterkrigsboliger. Eneboligen ble tegnet i 1948 av arkitekt Erling Viksjø og ligger i dag ved siden av den nye kirken oppført i 1974. Boligen ble tegnet som prestebolig med egen inngang til prestekontoret. I tillegg er det badstu i kjelleren, noe som er et kjent bygningstrekk ved flere boliger i Finnmark.

Karasjok prestebolig er oppført i bindingsverk i 1949/50. Flere vegger ble tapetsert med strie og på et underlag av huntonitt, men det ble også rom med panel. Planløsningen viser prestekontor med safe, gang, stue med lav peis, kjøkken, anretning og spiskammers, pikerom og to vindfang. Glassverandaen var innebygget og det største høyde til raftet er 285 cm. Det blir også opplyst om at det er sentralvarmeanlegg. I andre etasje ble det balkong utenfor ett av soverommene. Kjellerens planløsning viser potetkjeller, bryggerhusrom, badstu og to boder til husholdning. Garasje ble bygget i 1950.

Viktige historie knyttet til Karasjok prestegård

Prestegjeldet Karasjok ble selvstendig først i 1873, etter å ha ligget som anneks under Kautokeino. Sogneprest Simon N. M. Dahl var den første prest som i 1873 fikk kallsbrev for å virke i Karasjok prestegjeld. Forutsetning for å kunne tiltre i stillingen var at han kunne forrette lesestykker på kvensk og lappisk, og det var noe av det han behersket.

Sogneprest Nils Kristian Nissen med kone Inga bodde i prestegården fra 1904-12. Nissen fikk god innsikt i reindrifts samenes liv og ble utnevnt som reindriftsinspektør. En stilling han hadde i 14 år før han gikk tilbake til stillingen som sogneprest. Hans kone Inga gjorde flere forsøk på å få poteter og blomster til å gro. Etter flere forsøk lyktes hun. Til en landbruksutstilling i Oslo sendte hun inn eksemplarer og hun ble premiert med pengegave og sølvskje.

Margrethe Wiig var prestekone i Karasjok da hennes mann Alf Wiig var prest der. Hun utarbeidet den første samiske ABC i 1951, og var aktivt med i å forbedre samenes vilkår og sørget for at en jordmorstilling ble opprettet.