Jevnaker prestebolig

Jevnaker prestegård ligger rett øst for den høyreiste kirken fra 1834 på den andre siden av E16. Sammen med den gamle forpakterboligen og vognskjulet står prestegården og bygningsmiljøet i en kontinuitet og sammenheng til kirken. .

En sammensatt bygning.

Hovedbygningen består av to hus bygd sammen til ett og har dermed en langfasade både mot tunet og mot haven. Vestre dels første etasje skal være oppført etter en brann i 1713, mens Peder Madsen Lykke var sogneprest. Vestre dels annen etasje ble påbygd rett etter 1726. Bygningens østre del, som utgør 1/3 del av langfasaden, skal være oppført i sogneprest Jonas Henrik Stenersens tid (1814-1831). Bygningens sammensatte utseende må ha blitt til omkring 1850. Tre bygninger ble fredet i 1991 som deler av det helhetlig anlegget.

  • En sammensatt hovedbygning fra 1713 og 1814

  • Kornburet

  • Vognskjul og garasje

Gunstadbygningen/ forpakterboligen eies av Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers bevaring.