Ibestad prestebolig

Ibestad prestegård ligger i kommunesenteret Hamnvik på øya Rolla, en av to øyer som utgjør Ibestad kommune i Troms fylke. Gården består av fire fredede bygninger fra slutten av 1800- tallet. Kirkestedet ble utnevnt til kommunens tusenårssted ved overgangen til år 2000. Prestegården og kirkestedet har tradisjoner tilbake til middelalderen.

Hovedbygningen på halvannen etasje skal være oppført av sogneprest Hans Hagerup Krogh mellom 1758-76. Hovedbygningen ble ombygget i 1822 og 1881, og har sitt hovedpreg fra siste ombygging. Eldhuset (masstua), stabburet og uthuset er antagelig oppført på 1800-tallet og er blitt betydelig påkostet av Opplysningsvesenets fond de siste årene. Gårdens nærhet til kirken forteller den viktige sammenhengen som kirken og prestegården hadde, og hvilket sentrum dette har utgjort gjennom århundre.