Hvaler prestebolig

1 / 2

Hvaler prestegård ble oppført i 1863 som den antagelig første boligen i sveitserstil fra denne sørlige delen av Østfold. Boligen ligger like ved Hvaler steinkirke. En av våre aller eldste bevarte kirker fra kristningstiden. Hvaler tusenårssted med granittsøyler ligger på det gamle prestegårdstunet. Her ligger også den freda drengestua fra 1799 som sammen med gårdsbygninger var eid av Opplysningsvesenets fond tidligere.

Prestegårdsskog med festetomter

I dag eier OVF et stort antall festetomter i prestegårdsskogen, som er et naturreservat, og ellers selve presteboligen. I 1992 frafalt Riksantikvaren forslag om fredning av presteboligen. Våren 2012 ble boligen tilbakeført til opprinnelig stil og oppgradert tjenestebolig.

Du kan lese mer om presteboligen i denne artikkelen i Kulturarven (pdf)