Hosanger prestebustad, Holme

Hosanger prestebustad ligg i tettstaden Hosanger. Bustaden på 380 kvm er delt over tre høgder og er tidfesta til 1875-1899. Fleire gonger er bustaden blitt oppgradert, mellomanna i 1994. Prestebustaden ligg like ved Hosanger kyrkje frå 1796. Det har vore kyrkjestad her sidan mellomalderen og på den tida var det antagelig ein stavkyrkje på staden. Den noverande kyrkje blei bygd etter at den gamle tømmerkyrkja brand ned fyrste juledag i 1795.