Hornindal prestebustad

Ovf har eid Hornindal prestebustad sida 1989. Det er ein einebustad som ligg like over vegen for Hornindal kyrkje i kommunesenteret Grodås. Hornindal kyrkje er ei trekyrkje frå 1856. Ho blei teikna av arkitekt Ludolph Rolfsen, som støtta seg til H. D. F. Linstows typeteikningar og lokale tradisjonar. Mykje av inventaret er frå byggeåret.