Hol prestebolig, Nerål eller Nerålshaugen

Hol prestegård ble kjøpt inn som prestegård i 1874. Opprinnelig ble den kjøpt inn i Ål i 1852, men ble flyttet til Nerålshaugen øverst i Hallingdal i 1875.

Hovedbygget er en laftet tømmerbygning med saltak og liggende panel. Taket er utkraget i typisk sveitserstil.

Tømmerloftet ble plassert på tunet i 1838, men har ellers ukjent datering. Den åpne svalen til andre etasje er rikt dekorert. Buret fra 1692 er en upanelt enetasjes laftet tømmerbygning med åpen sval i gavlen. Den har også vært flyttet.

Hol prestegård har en interessant forhistorie og har en kirkelig kulturverdi for Hallingdal.

Prestegården består i dag av tre fredede bygg:

  • hovedbygning
  • loft
  • bur

De tre freda bygningen har alle bevart en stor grad av autensitet. Prestegården har vært et samlingssted for bygdefolk til møter på gården og et møtested for embetsstanden i Hallingdal.