Hof prestebolig i Vestfold

Hof prestegård ligger 200 meter sørøst for Hof kirke, fra 1150. Hovedbygningen ble oppført i 1889 og er en laftet tømmerbygning på halvannen etasje. Stabburet i to etasjer er antakelig oppført i 1902. Som prestegårdsanlegg vurderes Hof prestegård til å være av stor betydning både på grunn av den umiddelbare nærhet til kirken, men også fordi gårdens historie kan spores langt tilbake. Hovedbygningen og stabburet ble fredet av Riksantikvaren i 1991.

Den røde forpakterboligen på tunet er nylig pusset opp og er til utleie.