Hof prestebolig i Vestfold

Hof prestegård ligger 200 meter sørøst for Hof kirke, fra 1150. Det opprinnelige navnet på gården var Brenna og det brukes fremdeles lokalt på en av de gamle husmannsplassene. Hovedbygningen ble oppført i 1889 og er en laftet tømmerbygning på halvannen etasje. Stabburet i to etasjer er antakelig oppført i 1902. Bygningen ble blant annet rehabilitert i 1956 og 1985. Som prestegårdsanlegg vurderes Hof prestegård til å være av stor betydning både på grunn av den umiddelbare nærhet til kirken, men også på grunn av gårdens lange historie.

Fredet av Riksantikvaren i 1991

  • Hovedbygningen 1887 og ble bordkledd og malt i 1889.
  • Stabbur 1902