Hof prestebolig i Vestfold

Hof prestegård ligger 200 meter sørøst for Hof kirke, fra 1150. Begge har røtter tilbake til før-reformatorisk tid.

Hovedbygningen ble oppført i 1889 og er en laftet tømmerbygning på halvannen etasje. Stabburet i to etasjer er antakelig oppført i 1902.

Som prestegårdsanlegg vurderes Hof prestegård til å være av stor betydning både på grunn av den umiddelbare nærhet til kirken, men også fordi gårdens historie kan spores langt tilbake. Hovedbygningen og stabburet ble fredet i 1991.