Hof prestebolig, Hedmark

Hof prestegård i Åsnes kommune ligger øst for kirken og nær til tettstedet Hof. Hovedbygningen ble oppført i 1856-58 og er med sin størrelse karakteristisk for de senempire bygningene som ble reist i for embetsstanden i distriktet. Huset er i laftet tømmer med delt midtgang og to værelser på hver side. Bygningene i prestegårdsanlegget er stedstypiske og har stor kulturhistorisk verdi som geistlig embetsmannsgård. .

I tillegg til hovedbygningen er drengestua freda. Utløa som ligger 500 meter fra tunet skal være fra omkring 1775.Drengestua og utløa er ikke lenger i Ovfs eie, da disse bygningene ble solgt sammen med selve gårdsbruket.