Hof prestebolig, Hedmark

Hof prestegård i Åsnes kommune ligger øst for kirken og nær til tettstedet Hof. Området er kalt Tinghaugen og er nevnt i biskop Eysteins jordebok fra 1390-tallet. Hovedbygningen ble oppført i 1856-58 og er med sin størrelse karakteristisk for de senempire bygningene som ble reist i for embetsstanden i distriktet. Huset er i laftet tømmer med delt midtgang og to værelser på hver side. Bygningene i prestegårdsanlegget er stedstypiske og har stor kulturhistorisk verdi som geistlig embetsmannsgård.

To bygninger er fredet

  • Hovedbygningen fra 1856-58
  • Drengestua fra 1775

Drengestua er ikke lenger i OVFs eie og ble solgt sammen med selve gårdsbruket.