Heddal prestebolig

Heddal prestebolig ble tegnet av Eilif Arneberg og oppført i 1932. Den er en i rekken av flere presteboliger som har ligget som nabo til Norges største stavkirke, Heddal stavkirke– fra 1200-tallet. Presteboligen har valmet tak og stående kledning. Fasaden er symmetrisk utformet i en nyklassistisk stil. Selv om bygningen, i et langt perspektiv er forholdsvis ny, har den en plassering og en arkitektur som danner en samhørighet med den gamle kirken. Kirken, kirkegården og prestegården danner et kirkelig kulturmiljø i landskapet.