Hamar nye bispebolig

Bispeboligen stod ferdig i 2005.