Hafslo prestegard

Hafslo prestegard ligg i skråninga ovanfor Hafslovatnet og kyrkja. Den blei reist i 1878. Tømmerbygningen har liggande kledning og krysspostvindauger. Husets kjellar har tjukke steinmurar, noko som kan vitne om huset i dag er bygd på gamle murar. Eigedomen har lang tradisjon som bustad for prestar og kyrkja ligg i nærleiken. Då den gamle stavkyrkja blei riven, blei kyrkja frå 1878 oppført.