Hadsel prestebolig

Hadsel prestebolig ble oppført i 1918. Huset er på 265 m2 og har to etasjer. Siden boplikten er opphevet og presten ikke bor på prestegården, foreligger det planer om å dele opp den store presteboligen inn i en tomannsbolig.

Det har vært kirkested på Hadsel siden tidlig middelalder. Prestene på Hadsel var i katolsk tid såkalte kanniker, som gjorde tjeneste hos erkebiskopen i Nidarosdomen hvert tredje år. Oppgraderinger og ny leilighet for presten

Kulturminneparken og Lekang bygdelag er engasjert i forhold til å formidle områdets unike historie.