Hadsel prestebolig

Hadsel prestebolig ble oppført i 1918, etter arkitekt August Nilsens tegninger. Huset er på 265 m2 og har to etasjer. Etter at boplikten ble opphevet i 2015 har ikke presteboligen vært brukt som tjenestebolig for prest i sognet. Det foreligger planer for å kunne utnytte det store grunnplanet i huset.

Siden tidlig middelalder har Hadsel vært et viktig kirkested. Prestene på Hadsel var i katolsk tid såkalte kanniker, som gjorde tjeneste hos erkebiskopen i Nidarosdomen hvert tredje år.

Kulturminneparken og Lekang bygdelag er engasjert i forhold til å formidle områdets unike historie.

Rød stor bygning med ark

Hadsel prestegård ligger like ved kirken.

Foto: OVF

Rødmalt stor bygning

I 2022 ble Hadsel prestegård i Vesterålen malt i klassisk engelsk rød.

Foto: OVF 2022