Hadsel prestebolig

1 / 6

Siden tidlig middelalder har Hadsel vært et viktig kirkested, ved dagens Stokmarksnes. Prestene på Hadsel var i katolsk tid såkalte kanniker som gjorde tjeneste hos erkebiskopen i Nidarosdomen hvert tredje år. Hadsel prestebolig ble oppført i 1918, etter arkitekt August Nilsens tegninger. En arkitekt som også tegnet Tromsø bispegård. Hadsel prestebolig er en stor bygning. Huset er på 265 m2 i to etasjer, og en rekke festetomter er knyttet til prestens eiendom fra gammelt av.

Etter at boplikten ble opphevet i 2015 har ikke presteboligen vært brukt som tjenestebolig for prest i sognet. Det foreligger planer for å kunne utnytte det store grunnplanet i huset.
Kulturminneparken og Lekang bygdelag er engasjert i forhold til å formidle områdets unike historie.

Rød stor bygning med ark

Hadsel prestegård ligger like ved kirken.

Foto: OVF

Rødmalt stor bygning

I 2022 ble Hadsel prestegård i Vesterålen malt i klassisk engelsk rød.

Foto: OVF 2022