Høland prestebolig, Løken

1 / 6

Høland prestebolig går lokalt under navnet Løken prestegård. Bygningen ble oppført i 1848 med seks værelser i første etasje og fire værelser på loftet. Høland prestegård har det samme hovedmønsteret som de Sverdrupske typetegningene, med hovedinngang på midten. Det samme har Hurdal og Enebakk. I 1984 ble det foreslått å frede hovedbygning, to stabbur og en potetkjeller, men etter en analyse av bygningsmassen i 1991 fant man at bygningene ikke helt fylte kriteriene for fredning. Stabburet- det mest bevaringsverdige brant uheldigvis ned i 1992. Prestegårdenstunet med omgivelser er overfor kommunen forslått regulert til spesialområde for bevaring etter Plan-og Bygningslovens.

Juni 2023 ble prestegården solgt.

Et tilbakeblikk

Bygninger på tunet i 1960

  • Prestebolig på 250 m2 i grunnflate
  • Stabbur for prest
  • Potetkjeller
  • Uthus for gris og høner
  • Forpakterbolig
  • Driftsbygning fra 1927
  • Stabbur for forpakter
  • Garasje/ redskapshus: for traktor og prestens bil
  • Vedbod

200 daa er dyrket av 4351 daa. Av bortfestet areale utgjør klokkergården ca 175 daa.

Høland prestegård, opprinnelig Løken gård, er kjent fra tidlig 1400-tallet og har vært et kulturhistorisk landemerke.