Høland prestebolig, Løken

Høland prestebolig går lokalt under navnet Løken prestegård. Bygningen ble oppført i 1848 med seks værelser i første etasje og fire værelser på loftet. I 1984 ble det foreslått å frede hovedbygning, to stabbur og en potetkjeller, men etter en analyse av bygningsmassen i 1991 fant man at bygningene ikke helt fyllte kriteriene for fredning. Stabburet, det mest bevaringsverdige brant uheldigvis ned i 1992. Prestegårdenstunet med omgivelser er overfor kommunen forslått regulert til spesialområde for bevaring etter Plan-og Bygningslovens §25.6