Hå prestebustad, Nærbø

Hå prestebustad på Skjærpe i Nærbø kommune blei oppført i året 1918 etter teikningar av arkitekt Johannes Th. Westbye frå Stavanger. Ettersom vedlikehaldet, som presten ofte organiserte, verte så stort på den gamle Hå prestegård, valgte ein å legge den gamle ut for sal. I 1978 blei den kjøpt av Hå kommunestyre. Den noverande prestebustaden er ikkje freda som den gamle i Hå, men er klassifisert i verneklasse B i Kulturminnevernplanen til Hå kommune.