Hå prestebustad, Nærbø

Hå prestebustad på Skjærpe i Nærbø kommune blei oppført i året 1918 etter teikningar av arkitekt Johannes Th. Westbye frå Stavanger. Prestebustaden er ikkje freda som den gamle Hå prestegård, men er klassifisert i verneklasse B i Kulturminnevernplanen til Hå kommune.

Prestegarden på Skjærpe i Hå kommune