Hå prestebustad, Nærbø

1 / 2

Hå prestebustad på Skjærpe i Nærbø kommune blei oppført i året 1918 etter teikningar av arkitekt Johannes Th. Westbye frå Stavanger. Prestebustaden er ikkje freda som den gamle i Hå, men er klassifisert i verneklasse B i Kulturminnevernplanen til Hå kommune.

Historien

Ettersom vedlikehaldet, som presten ofte organiserte, verte så stort på den gamle Hå prestegård, valgte ein å legge garden ut for sal, og i 1978 blei gamle Hå prestegard kjøpt av Hå kommune. På den "nye" Hå prestebustad på Skjærpe ble det eit roligere gårdsliv enn på den gamle Hå. Presten Zakarias Brekke hadde ikkje hest, berre høns og tre kyr på det meste.