Grytten prestebolig

1 / 3

Grytten prestebolig ved Åndalsnes ble oppført i 1947, etter at den forrige brant ned. Sogneprest Jørgen Rangnes engasjerte arkitekt H.W. Rohde til å tegne ny prestebolig. Søknaden ble godkjent i 1947 og av tegningene fremkommer det at boligen skulle inneholde en romslig bolig for presten, samt kontor og venterom og arkivrom med ildfast hvelv.

I etterkrigsårene ble Åndalsnes tettsted kraftig utviklet og utfra prestegårdens areal ble det utskilt både veier og plasser. Kallsboka forteller at det fram til 1959 ble gjort avtaler om utskillelse av 108 parseller.