Gol prestebolig

Gol prestebolig ble oppført i 1914. Huset har halvannen etasje og er bygd i tre. Mot nord ligger verandaen som brukes som inngangsparti. Einar Høyer og hans familie var den første soknepresten som flyttet inn. Boligen har huset mangfoldige soknerådsmøter, prestemøter, foreningsmøter, stabsmøter, mannsmøter og møter i Golreppen kvinneforening. Tidligere var det tradisjon med juletrefest på prestegården og de senere årene har konfirmantene blitt invitert til adventssamling der.

Det er også stall og stabbur på tomten. Prestegårdstunet som helhet representerer prestegårdshistorien.

Gol kirke ble oppført i 1883 og ble tegnet av arkitekt J. H. Nissen (1848-1915). Nissen var en svært produktiv arkitekt og står bak mange kirkebygg.