Gol prestebolig

Gol prestebolig ble oppført i 1914. Huset har halvannen etasje og er bygd i tre. Mot nord ligger verandaen som brukes som inngangsparti. Einar Høyer og hans familie var den første soknepresten som flyttet inn. Boligen har huset mangfoldige soknerådsmøter, prestemøter, foreningsmøter, stabsmøter, mannsmøter og møter i Golreppen kvinneforening. Tidligere var det tradisjon med juletrefest på prestegården og adventsamlinger for konfirmantene.

Det er også stall og stabbur på tomten. Prestegårdstunet med sine bygninger, og kirke med kirkegård representerer bygdas prestegårdshistorie.

Den gamle Gol prestegård fra 1840 ble flyttet til skysstasjonen Granheim hvor den er påbygd sammen med annet hus.