Gjerstad prestebolig

Gjerstad prestegård i Aust-Agder ble bygget i 1895, samme året som den gamle prestegården fra 1700 tallet ble revet, hvor matematikeren Niels Henrik Abel (1802-1829), vokste opp. I prestegårdshagen ved kirken er det reist en minnestein over matematikkgeniet. Gårdsbruket og presteboligen er i dag separate enheter som forvaltes hver for seg. Gårdsbruket har eget tun og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, som et forpaktningsbruk. I 2013 ble det laget et tilbygg til driftsbygningen.

Tre bygninger ble fredet av Riksantikvaren i 1991

  • Hovedbygningen fra 1895
  • Forpakterboligen fra 1850
  • Stabburet (garasje) fra 1700-tallet

Våningshuset ble restaurert i 1994 og ble rehabilitert med nytt tak i 2018. Huset fikk bergvarme i 2020 og lysthuset ble pusset opp samme året.

1 / 3