Gjerpen prestegård ligger rett øst for Gjerpen kirke som er fra 1100- tallet. Prestegården har en lang og rik historie. Hovedbygningen ble oppført av presten Fredrik Monrad i 1750. Det ble en velproposjonert, fredet barokkbygning med høyt valmtak og smårutete vinduer, med fire store rom på hver side av en karakteristisk midtgang. I 1850 ble bygningen bygd om og fikk mer sveitserstil, men den største forandringen skjedde da det i 1890 ble oppført to arker på taket for å skaffe plass til konfirmantlokale. I 1972 ble arkene fjernet og bygningen fikk tilbake mer av sin opprinnelighet.

1 / 2

Kjente personer

I 1991 ble hovedbygningen og stabburet fredet. Stabburet er trolig bygd rundt århundreskifte har massivt tømmer og en stående ytterkledning. Det knytter seg kulturhistoriske interesser til bygningen siden prestegården var historikeren Peter Andreas Munchs barndomshjem. I tillegg er det en kjent sak at familien Quisling har bodd på prestegården og at prestesønn Vidkun Quisling tilbrakte deler av sin oppvekst her. OVF har bygd opp et nytt menighetshus på gårdstunet som en kopi av den gamle forpakterboligen og fondet har utført et grundig og kostbart restaureringsarbeid på selve hovedbygningen. Dette ble avsluttet i desember 2015.

Magasinet Kulturarven har mer : Med hjertet i Gjerpen