Gjerdrum nye prestebolig, Ask

Ask er kommunesenteret i Gjerdrum kommune i Akershus.