Fyresdal prestebustad

Den noverande prestegarden er frå 1873. Gården Moland som i dag ligg i Fyresdal kommune, blir gjerne kalla Fyresdal prestegard. Medan Moland var kommune- og kyrkjenavn fram til 1879. Frå gamalt av blei Moland kalla Morland. I ein periode leigde Fyresdal gjestegard prestegarden av Opplysningsvesenets fond, men frå 2015 blei garden igjen prestebustad. Prestegarden har ei lang historie. Her er nokre utdrag.

Vidkun Quisling (1887-1945) vokste opp på prestegarden. Hans far var sognprest og forteller om embetsgarden:

J. L. Qvisling skriv: Husene på prestegaarden var temmelig forfaldne, da Sang (1818-1826)kom til kaldet i 1819; men han fikk dem efterhaand i ret god stand. Hovedbygningen, som var blitt opført i Bugges tid, (Henning Junghaus Bugge 1783-1790), henstod endnu uklædt. Sang fik den klædet og dessuten dagligstuen panelt, idet han med rette herom bemerker i kallsboken, at ”paa dette avsidesliggende sted er en hyggelig prestebolig et sandt gode.

Mer om prestegården finnes: Historikk om prestegarden