Fyresdal prestebustad

Den noverande prestegarden er frå 1873. Gården Moland som i dag ligg i Fyresdal kommune, blir gjerne kalla Fyresdal prestegard. Medan Moland var kommune- og kyrkjenavn fram til 1879. Frå gamalt av blei Moland kalla Morland. I ein periode leigde Fyresdal gjestegard prestegarden av Opplysningsvesenets fond, men frå 2015 blei garden igjen prestebustad.

Prestegarden har ei lang historie. Vidkun Quisling (1887-1945) vokste opp på prestegarden, visstnok ble han i 1887 født i den såkalte Blåsalen. Da NS- regimet brøt sammen i 1945, tumlet Quisling en tid med planer om å vende tilbake til Fyresdal som sogneprest- til tross for at han ikke hadde teologisk utdannelse. Prestegården Moland ønsket han og konvertere til et barnehjem. Far til Quisling var sogneprest på Fyresdal og forteller om embetsgarden:

J. L. Qvisling skriv: Husene på prestegaarden var temmelig forfaldne, da Sang (1818-1826)kom til kaldet i 1819; men han fikk dem efterhaand i ret god stand. Hovedbygningen, som var blitt opført i Bugges tid, (Henning Junghaus Bugge 1783-1790), henstod endnu uklædt. Sang fik den klædet og dessuten dagligstuen panelt.

...paa dette avsidesliggende sted er en hyggelig prestebolig et sandt gode

Fra kallsboka notert av presten Sang (1818-1826)