Furnes prestebolig

Furnes prestebolig ble oppført i 1873. Endringer ble gjort i 1984 med nytt vindfang, veranda og balkong bekostet av OVF. Gårdsbruket eies av OVF og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, som et forpaktningsbruk. Alle bygningene på prestegården representerer en viktig del av prestegårdshistorien.