Furnes prestebolig

Furnes prestebolig ble oppført i 1873. Endringer ble gjort i 1984 med nytt vindfang, veranda og balkong bekostet av Ovf.

Gårdsbruket eies av Ovf og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, som et forpaktningsbruk. Alle bygningene på prestegården representerer en viktig prestegårdshistorie i tillegg til områdets historie.