Fosnes prestebolig, Vik

Fosnes prestegård er også kalt Otterøy, ettersom den ligger på Otterøya i Namdalen i Trøndelag. Fra gammelt av het gården Øvre Wig, og ble i 1690 solgt fra Ingeborg Andersdatter til daværende sokneprest i Fosnes Lauritz Petersen Falch. Gården ble senere overtatt som bolig for residerende kapellan i Fosnes.