Fjell prestebustad

Fjell prestebustad ligg omtrent 200 meter frå Fjell kyrkje på Sotra. Prestebustaden frå 1847 har halvvalma mansardtak og liggjande kledning. Ho har vore endra fleire gonger, men form og plan er bevart.

Kyrkja blei teikna av arkitekt C. Fritz von der Lippe, som også har teikna Sankt Petri kyrkje i Stavanger.