Fjell prestebustad

Prestebustaden frå 1847 har halvvalma mansardtak og liggjande kledning. Ho har vore endra fleire gonger, men hovudform og plan er bevart. Fjell prestebustad ligg omtrent 200 meter frå Fjell kyrkje på Sotra.