Fjell prestebustad

Fjell prestebustad ligg omtrent 200 meter frå Fjell kyrkje på Sotra. Kyrkja blei teikna av arkitekt C. Fritz von der Lippe, som også har teikna Sankt Petri kyrkje i Stavanger.

Prestebustaden frå 1847 har halvvalma mansardtak og liggjande kledning. Ho har vore endra fleire gonger, men form og plan er bevart.