Fjære prestebolig

1 / 5

Fjære prestegård ble oppført i 1934 på samme tomt, som den gamle presteboligen som brant ned. Den høyreiste presteboligen ble oppført i to fulle etasjer hadde bad, wc og prestekontor. I første etasje var det tre stuer på rekke og rad.

Embetsboligen fikk endret planløsning og ble modernisert i tråd med standard i 1984, og den ble også restaurert av OVF i 2014. Forpakteren drev gårdsbruket etter krigen med grønnsaksprosduksjon. Idag er presteboligen utskilt fra selve gårdsbruket.

Ved restaureringer av prestegårder ser man på løsninger for å modernisere, samtidig som man har sterkt fokus på at gamle deler kan bli vedlikeholdt. På Fjære prestebolig måtte en stor safe byttes ut med et tiltrengt bad, og trekkfulle vinduer måtte skiftes ut for å få bedre isolering.