Fiskum prestebolig, Darbu

Fiskum prestebolig har antatt byggeår 1857 og ligger i tettstedet Darbu. Boligen er en del av tunet på prestegården og danner sammen med driftsbygningen et naturlig gårdstun. På tunet er det fire andre bygninger; garasje til presteboligen, forpakterbolig, stabbur og dritsbygning.

Fiskum sogneprestembete opphørte i 1971, og boligen ble bortleid til menighetsrådet som benyttet den som kapellanbolig. Boligen ble benyttet av sognets kapellan frem til 2004 og har siden vært utleid.

Fiskum kirke ble opprinnelig oppført i 1866 og har blitt gjenoppbygd flere ganger etter brann. Den siste gjenoppbyggingen ble ferdig i 1945 og ble gjort etter Arnstein Arnebergs tegninger.