Finnøy prestebustad

1 / 3

Finnøy prestebustad blei reist i 1876 og har et stabbur på tunet. Matematikaren Niels Henrik Abel blei født på Nedstrand, men vokste opp på Finnøy prestegard hvor faren var prest. I rekken av kjente personer fra Finnøy prestegard, finner vi også dikter og prestefrue Gustava Kiellland. Hun var gift med presten Gabriel Kielland som er kjent for det måteholdsarbeidet han startet opp i Lyngdal- da de etter Finnøyperioden flyttet dit.