Evje prestebolig

Hovedbygningen på Evje prestegård ligger på et høydedrag i landskapet 150 meter fra Evje kirke. Hovedbygningen er bygd i 1843-44 etter Kirkedepartementets standard tegninger for prestegårder som Jacob Sverdrup og slottsarkitekt Linstow hadde laget ti år før. Presteboligen er på en etasje med halvvalmet tak. Det er en laftet tømmerbygning med rom på hver side av en gjennomgående midtgang. På framsiden hadde prestegården en stor frukthave. I dag er hovedbygningen modernisert innvendig

Hovedhuset ble sammen med ett to-etasjes stabburet fra 1850, vedtatt fredet på grunn av sine arkitektoniske kvaliteter og sin historie som geistlig embetsmannsgård.

I 2018 gjorde OVF store investeringer og prestegården fikk nytt varmeanlegg, nye gulv i kjøkken og gang. I tillegg ble kjøkkenet pusset opp.

Her kan du se tegning av Evje prestebolig (pdf)