Etne prestebustad

Prestegarden ligg litt utafor Etne sentrum og eit stykke sørvest for steinkyrkja Stødle. Heile anlegget har stor kulturhistorisk verdi og er eit døme på korleis dei mindre embetsgardane frå siste halvdel av førre hundreår såg ut. Grunnplanet er i hovudsak den same og har midtgang som ein embetsgard. Bustaden blei reist i 1871 i ei enkel sveitserstil og vart seinare bygd saman med den gamle borgstova frå 1650. Grunnplanet er i hovudsak den same og har midtgang som ein embetsgard.

Freda bygningar

Etne prestegard har fem freda bygningar.

  • Hovedbølet frå 1871 er på ei og ei halv høgde og oppført i lafta tømmer.
  • Borgstova er eit tilbygg skal vera frå 1600-talet
  • Eldhus fra før 1870
  • Stabbur før 1870
  • Ved/vognskjul udatert.